Question
Cập nhật vào
23 Thg 11 2022

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 모시다 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 모시다.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question