Question
Cập nhật vào
23 Tháng mười một

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Thái

ต้องสนุกแค่ไหนเธอ
ฉันต้องเป็นรถไฟเหาะเลยเหรอ
có nghĩa là gì?

เบื่อคนขี้เบื่อ (I’m Not Boring, You’re Just Bored) - Tilly Birds https://www.youtube.com/watch?v=obFOiGghMGU
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ต้องสนุกแค่ไหนเธอ 
ฉันต้องเป็นรถไฟเหาะเลยเหรอ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question