Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Thái

แพรวพราว có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này แพรวพราว có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question