Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

  • Tiếng Mã Lai
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Hi. Can you recognise what is said on this audio? For context, it was a something said by the coroner from Joseon period while examining a body that possibly being poisoned.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Mã Lai
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hi. Can you recognise what is said on this audio? For context, it was a something said by the coroner from Joseon period while examining a body that possibly being poisoned.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question