Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

"ssanab ssanun doi"

I often hear this in Thai media. Especially in the commercial video. I only remember the pronunciation because I don't know how to spell it. 😅 What does this mean? If possible, please let me know Thai words.🙏
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này "ssanab ssanun doi"

I often hear this in Thai media. Especially in the commercial video. I only remember the pronunciation because I don't know how to spell it. 😅 What does this mean? If possible, please let me know Thai words.🙏 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question