Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? ワールドカップが始まってから、私は睡眠不足です。📺👀
Sau khi World Cup bắt đầu, tôi (??) tiếu ngủ.
:::::::
Các bạn xin hãy sửa câu này.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? ワールドカップが始まってから、私は睡眠不足です。📺👀
Sau khi World Cup bắt đầu, tôi (??) tiếu ngủ. 
:::::::
Các bạn xin hãy sửa câu này.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question