Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 彼らはダメダメだから自分達で、やりやすいように仕事しよう。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 彼らはダメダメだから自分達で、やりやすいように仕事しよう。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question