Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Đâu là sự khác biệt giữa misinformation disinformation ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa misinformation  và disinformation ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question