Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Azeri Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Could you possibly check my grammar, please?

In your opinion, how many hours is 90 minutes? I think 90 minutes is 1.5 hours, but they said that 90 is 1 hour 30 minutes.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Could you possibly check my grammar, please?

In your opinion, how many hours is 90 minutes? I think 90 minutes is 1.5 hours, but they said that 90 is 1 hour 30 minutes.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question