Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa which is fine that is fine ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa which is fine và that is fine ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question