Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? i have a lot of schoolwork

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? i have a lot of schoolwork
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question