Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 〇〇さんのお陰で気持ちが落ちつきました(安心しました)
本当にありがとうございました。

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 〇〇さんのお陰で気持ちが落ちつきました(安心しました)
本当にありがとうございました。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question