Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hung-ga-ri
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 〜好きで、〜 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hung-ga-ri
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 〜好きで、〜.
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question