Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

When referring to colours, what's the difference between "gold (adj.)" and "golden (adj.)"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
When referring to colours, what's the difference between "gold (adj.)" and "golden (adj.)"?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question