Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

hôm nay tôi đã học ngữ pháp: tính từ + ơi là + tình từ.
Ví dụ: sushi này ngon ơi là ngon.
Chị ấy đẹp ới là đẹp.
Nghe nói là đây là văn nói.
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
hôm nay tôi đã học ngữ pháp: tính từ + ơi là + tình từ. 
Ví dụ: sushi này ngon ơi là ngon. 
     Chị ấy đẹp ới là đẹp. 
Nghe nói là đây là văn nói. 
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question