Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Tôi muốn hỏi về từ “khá”.
Nghe nói là từ này nghĩa là “almost”.

Ví dụ: A và B khá giống nhau

Tôi muốn hỏi là tôi có thể nói từ này với động từ được không ạ?

Ví dụ:
Tôi đã đọc thử sách tiếng Việt này và khá hiểu câu truyện này.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tôi muốn hỏi về từ “khá”.
Nghe nói là từ này nghĩa là “almost”. 

Ví dụ: A và B khá giống nhau 

Tôi muốn hỏi là tôi có thể nói từ này với động từ được không ạ? 

Ví dụ: 
Tôi đã đọc thử sách tiếng Việt này và khá hiểu câu truyện này.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question