Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Đâu là sự khác biệt giữa perchè perché ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa perchè và perché ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question