Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? are there any tourist attractions round here close

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? are there any tourist attractions round here close
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question