Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa accident incident ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa accident và incident ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question