Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

请问一个新的学校,就是刚盖的,里面每个教室里的东西比如:椅子,桌子,黑板,足球场,图书馆,排球场都比较好看的,这些东西我应该叫什么?基础设施?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
请问一个新的学校,就是刚盖的,里面每个教室里的东西比如:椅子,桌子,黑板,足球场,图书馆,排球场都比较好看的,这些东西我应该叫什么?基础设施?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question