Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ainu
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

お愛想、お願いします。 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này お愛想、お願いします。 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question