Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? how can you ask for kakaotalk on a casual or slang way? but also in a joking way like “너의 카카오톡은 뭐야?” is that correct?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? how can you ask for kakaotalk on a casual or slang way? but also in a joking way like “너의 카카오톡은 뭐야?” is that correct?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question