Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

이 문장에 틀린 부분이 있어요?

제3 언어 시험은 일본어 번역이다.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
이 문장에 틀린 부분이 있어요?

제3 언어 시험은 일본어 번역이다.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question