Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Je vais prendre deux cafés et une carafe d'eau s'il vous plait.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Je vais prendre deux cafés et une carafe d'eau s'il vous plait.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question