Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

이 문장에 틀린 것은있어요?

시험과목마다 일반적으로 20여 페이지를 읽어야 해서 시험준비는 적어도 1년이 걸린다.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
이 문장에 틀린 것은있어요?

시험과목마다 일반적으로 20여 페이지를 읽어야 해서 시험준비는 적어도 1년이 걸린다.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question