Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

It would be light for a long time yet có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này It would be light for a long time yet  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question