Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 제 và 저 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question