Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

一个学校虽然盖了3-4年前,但是一直到了今年才正式让学生们来入学,以前虽然盖好差不多了也使它空空的,没有使用过。那现在是它的第一次什么,我不知道这个动词应该怎么说

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
一个学校虽然盖了3-4年前,但是一直到了今年才正式让学生们来入学,以前虽然盖好差不多了也使它空空的,没有使用过。那现在是它的第一次什么,我不知道这个动词应该怎么说
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question