Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Nhật

これは自然ですか?
ばあちゃんの家に行くため、バス停から、バスに乗る。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
これは自然ですか?
ばあちゃんの家に行くため、バス停から、バスに乗る。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question