Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

is this grammatically correct, “My love can reach you even if you are thousands of kilometers away from me.” ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
is this grammatically correct, “My love can reach you even if you are thousands of kilometers away from me.” ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question