Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 35살 쯤에는 내가 원하는 말을 영어로 맘껏 말할 수 있으면 좋겠어

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 35살 쯤에는 내가 원하는 말을 영어로 맘껏 말할 수 있으면 좋겠어
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question