Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa ốm đau bệnh tật ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa ốm đau và bệnh tật ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question