Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 今日予約している◯◯です。

チェックイン前に荷物を預かっておいていただけますか?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 今日予約している◯◯です。

チェックイン前に荷物を預かっておいていただけますか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question