Question
Cập nhật vào
25 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

"Tự nhiên cái đòi đi du lịch"(0:17) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/DJmBg4abdL0

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Tự nhiên cái đòi đi du lịch"(0:17) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/DJmBg4abdL0
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question