Question
Cập nhật vào
25 Thg 11 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Các bạn có thể giải thích [Tầm nhìn] và [Tầm mắt] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các bạn có thể giải thích [Tầm nhìn] và [Tầm mắt] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question