Question
Cập nhật vào
25 Thg 11 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Các bạn lấy một vài ví dụ với [Tỏ ra~] giúp mình hiểu cách sử dụng [Tỏ ra] được không ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các bạn lấy một vài ví dụ với [Tỏ ra~] giúp mình hiểu cách sử dụng [Tỏ ra] được không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question