Question
Cập nhật vào
25 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hẹn k đúng ngày. có nghĩa là gì?

K=không で合ってますか?
それでも意味がよく分かりません😂
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Hẹn k đúng ngày. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question