Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

1: Gu con gái
2: Có gì đâu mà cao?
3: Mốt đừng hỏi tại sao bạn ế nữa bạn.

có nghĩa là gì?

https://youtu.be/Yvi2xoCbRlo

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
1: Gu con gái
2: Có gì đâu mà cao?
3: Mốt đừng hỏi tại sao bạn ế nữa bạn.

có nghĩa là gì?

https://youtu.be/Yvi2xoCbRlo
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question