Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Guests can ask for food to be Sent to their rooms.
どうして"food be"ではなく"to be"が入るのでしょうか?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Guests can ask for food to be Sent to their rooms.
どうして"food be"ではなく"to be"が入るのでしょうか?
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question