Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

私は明日林檎を食べたい

①このしたいという意欲は今既にできているんですか。

②このしたいという意欲は、明日できるんですか?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
私は明日林檎を食べたい

①このしたいという意欲は今既にできているんですか。

②このしたいという意欲は、明日できるんですか?
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question