Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

How do you write the following sentence ending in plain form?
ストレスはありませんでした (did not get stressed). Please also correct me if the sentence is wrong. Thank you!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do you write the following sentence ending in plain form?
ストレスはありませんでした (did not get stressed). Please also correct me if the sentence is wrong. Thank you!
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question