Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? vorevo esame 3mesi finito 这么说对不对

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? vorevo esame 3mesi finito 这么说对不对
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question