Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Ciao!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Ciao!
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question