Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Ý
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

请帮我听写这段音频段落:

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
请帮我听写这段音频段落:
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question