Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Hy Lạp
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? “E o escambau”/“e o diabo a quatro” (quando citando várias coisas)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? “E o escambau”/“e o diabo a quatro” (quando citando várias coisas)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question