Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 年間行事(ねんかんぎょうじ)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 年間行事(ねんかんぎょうじ)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question