Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? I want to ask you some questions about the popularity of crypto in Italy. Can you please answer the following questions:
1. In your opinion, how popular is crypto in Italy? Who usually invests in crypto there?
2. Do you use apps like Coinbase to invest

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? I want to ask you some questions about the popularity of crypto in Italy. Can you please answer the following questions: 
1. In your opinion, how popular is crypto in Italy? Who usually invests in crypto there? 
2. Do you use apps like Coinbase to invest
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question