Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

 • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Come si traduce “Charming” in Italiano? He is a charming man. She has a charming personality.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
 • Tiếng Hà Lan

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
 • Tiếng Hà Lan

 • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Come si traduce “Charming” in Italiano? He is a charming man. She has a charming personality.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question