Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Do you know anything about the new EU regulations about cryptocurrencies? If so, what do you think about those regulations?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? Do you know anything about the new EU regulations about cryptocurrencies? If so, what do you think about those regulations?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question