Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

俺は父に反対してまで彼女の味方になった

「しても」の方がいいのでは

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
俺は父に反対してまで彼女の味方になった

「しても」の方がいいのでは
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question